FBI koulutti Helsingissä – aiheena sosiaalisen median uhkat ja mahdollisuudet

Sosiaalisen median uhkat, haasteet ja mahdollisuudet olivat aiheina FBI:n koulutuskeskuksen (FBI National Academy) kansainvälisessä täydennyskoulutuksessa, joka pidettiin alkuviikosta Helsingissä. Järjestelyistä vastasi Suomen poliisi.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan aihe on hyvin ajankohtainen ja tärkeä, ja siinä ensiarvoista on yhteistyö eri tahojen ja toimijoiden kesken.

Kolehmaisen mukaan puhuttaessa kyberturvallisuudesta emme voi koskaan olla varmoja, ovatko uhkat sisäisiä vai ulkoisia, ja keihin ne kohdistuvat.

– Näistä syistä tarvitaan jatkuvaa kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä ja selvää vastuunjakoa eri toimijoiden kesken, hän totesi.

Aiheina myös terrori-iskut ja joukkoampumiset

Kolme päivää kestäneessä työkokouksessa aihetta pohjustivat Suomesta muun muassa strategiapäällikkö Ari Evwaraye sisäministeriöstä, tietoturva-asiantuntija Mikko Hyppönen sekä peliyhtiö Supercellin edustaja. Lisäksi mukana oli kansainvälisiä asiantuntijoita, muun muassa Euroopan strategisen viestinnän verkostosta (ESCN) ja FBI:stä.

Sosiaalisen median ohella asialistalla olivat terrori-iskut ja joukkoampumistapaukset sekä Suomen poliisin miehittämättömän ilmailun (RPAS) esittelyä.

Kokouksen ohella Helsingissä järjestettiin tapaaminen, jossa mukana olivat FBI:n johtaja Christopher Wray ja poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen. Aiheena oli muun muassa yhteistoiminta kyberrikosten torjunnassa.

FBI kouluttaa

FBI National Academy on FBI:stä erillään oleva koulutusohjelma Yhdysvaltain lainvalvontaviranomaisille ja kansainvälisille yhteistyökumppaneille.

– Ohjelman tarkoituksena on tukea, edistää ja kehittää esimiestehtävissä toimivien henkilökohtaista ja ammatillista osaamista muuttuvassa toimintaympäristössä, poliisitarkastaja Jaakko Sonck Poliisihallituksesta sanoi.

Koulutus järjestetään neljä kertaa vuodessa USA:ssa ja se kestää 11 viikkoa.

Suomesta on osallistuttu koulutusohjelmaan vuodesta 1986 lähtien. Suomesta kurssin on suorittanut 21 poliisia, jotka nykyään toimivat Poliisihallituksessa, Keskusrikospoliisissa, Suojelupoliisissa ja Helsingin poliisilaitoksessa. Edellisen kerran vastaava tapahtuma Suomessa järjestettiin 20 vuotta sitten.

Tämänkertaiseen tapahtumaan osallistui noin 250 FBI:n koulutusohjelman suorittanutta lainvalvontaviranomaista eri puolilta Eurooppaa.

Lähde: Poliisihallitus

Kirjoita kommentti

Please enter your comment!
Please enter your name here