Intia, Iran ja Venäjä neuvottelevat korvaavasta kuljetusreitistä Suezin kanavan tilalle

Intia, Iran ja Venäjä tapaavat ensi kuussa keskustellakseen 7 200 kilometrin pituisen kauppa- ja kuljetuskäytävän rakentamisesta, joka tarjoaisi edullisemman ja lyhyemmän vaihtoehdon perinteiselle reitille Suezin kanavan kautta.

International North-South Transport Corridor (INSTC), monimuotoisuuteen perustuva meri- ja rautatieverkko, yhdistäisi Intian valtameren ja Persianlahden, Iranin kautta Venäjälle ja Pohjois-Eurooppaan.

Hanke on syntynyt Kiinan One Belt One Road -aloitteen vanavedessä. Iranille voi näistä uusista mahdollisista kauppareiteistä tulevaisuudessa olla paljon taloudellista hyötyä.

New Delhistä on oltu aktiivisesti yhteydessä Teheraniin uuden hankkeen puitteissa, koska uutta kauppareittiä pidetään Intialle erittäin tärkeänä.

Reitti lyhentäisi tavaroiden toimitusaikaa ja kustannuksia Intiasta Venäjälle ja Eurooppaan 30-40 prosenttilla. Suezin kanavaan verrattuna reitti vähentäisi kuljetusaikaa Mumbain ja Moskovan välillä noin 20:en päivään. Reitin arvioitu kuljetuskapasiteetti on 20-30 miljoonaa tonnia tavaraa vuodessa.

Kyetäkseen hyödyntämään Keski-Aasian huomattavia resursseja on Intian ohjattava tavaroitaan joko Kiinan, Euroopan tai Iranin kautta. Kiinan ja Euroopan kautta kulkevat reitit ovat pitkiä, kalliita ja aikaa vieviä, Iranin ollessa taloudellisesti kaikkein kannattavin vaihtoehto.

Intia neuvottelee myös samassa yhteydessä kuljetus- ja kauppareitin avaamisesta Iranin satamakaupungin, Chabaharin ja Afganistanin välille.

Afganistanille tämä uusi kuljetus- ja kauppareitti toisi kauan kaivattua talouskasvua ja varallisuutta maahan. Se vähentäisi huomattavasti riippuvuutta erilaisista ulkomaalaisista avustuksista ja mahdollistaisi myös paremmin puuttumiseen maassa rehottavaan laittomaan opiumkauppaan.

 

Lähde: PressTV

Kirjoita kommentti

Please enter your comment!
Please enter your name here