Kansaneläkeindeksiin ei korotusta ensi vuodelle

Kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien indeksikorotukset jätetään tekemättä ja kansaneläkeindeksi pysyy vuoden 2018 tasolla. Muutos on osa valtioneuvoston julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2018 – 2021.

Kansaneläkeindeksin jäädyttäminen vaikuttaa kansaneläkkeisiin ja takuueläkkeisiin sekä kaikkiin muihin etuuksiin, jotka on sidottu kansaneläkeindeksiin. Näitä muita etuuksia ovat muun muassa vammaisetuudet, rintamalisät, työttömyysturvalain mukainen peruspäiväraha, työmarkkinatuki sekä lapsikorotus. Muutos koskee myös kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksien määräytymisperusteita sekä rahamääriä, kuten lääkekorvausten vuotuisen omavastuun rajaa.

Toimeentulotukea korotetaan 1,2 prosenttia. Yksin asuvan aikuisen laissa säädetty toimeentulotuen perusosan määrä nousee 458,10 eurosta 463,77 euroon, mitä vastaava perusosan määrä on 497,29 euroa vuonna 2019.

Tasavallan presidentti vahvisti lain 28. joulukuuta ja se tulee voimaan 1.1.2019.

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö

Lue myös:

Sosiaali- ja terveysministeriö: Korotuksia vähimmäismääräisiin tukiin

Kirjoita kommentti

Please enter your comment!
Please enter your name here