Ne poliittiset vastustajat?

Vihapuheryhmän tarkoitusperien tarkempi selvittely tuotti hämmentäviä yksityiskohtia.

Kysyttäessä asiasta hankkeen asettaneilta ministereiltä kävi mm. ilmi, että
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja Euroopan Neuvoston määritelmän
mukaan vihapuheen mukaan uhreiksi voivat joutua kaikki kansalaiset.

Hankeen esittelysivulla tämä ei ilmene mitenkään yksiselitteisesti ja on siksi tulkittavissa perustuslain vastaiseksi sen syrjiväksi koettavan muotoilun osalta.

”Vihapuheella tarkoitetaan tässä hankkeessa kaikkia sellaisia ilmaisumuotoja, jotka levittävät, lietsovat, edistävät tai oikeuttavat etnistä vihaa, ulkomaalaisvastaisuutta, antisemitismiä tai muuta vihaa, joka pohjautuu suvaitsemattomuuteen.”

Maahanmuuttovastaisia suomalaisia on syyllistetty systemaattisest, etenkin medioiden toimesta vuodesta 2015 alkaen. Heidät on julkisesti leimattu suvaitsemattomiksi, jopa rasisteiksi vain siitä syystä, että ovat ollet eri mieltä massasiirtolaisuuden mielekkyydestä.
Tämänkaltainen julkinen leimaaminen ajaa sensuurin ja pakottamisen asian ja on sekä lainvastaista, että ihmisoikeuksien vastausta toimintaa.

Asian selvittelyssä kävi lisäksi ilmi, että työryhmään ei ole otettu mukaan ketään henkilöä edustamaan maahanmuuttovastaisia suomalaisia ihmisryhmänä. Eri vähemmistöjen edustajia ryhmässä sen sijaan on mukana.
Tämä perustellaan sillä, että ryhmään osallistuvien asiantuntijoiden henkilökohtaisia poliittisia mielipiteitä ei ole katsottu tarpeelliseksi selvittä.

Poliittisilla mielipiteillä ei tulisi olla mitään sijaa tai merkitystä tämän kaltaisen hankkeen puitteissa.
Maahanmuuttoa vastustetaan Suomessa lukuisista eri syistä, eikä se ole mitenkään yhteen tiettyyn poliittiseen aatesuuntaukseen kytkettyä ajattelua.
Pitää muistaa, että esim. myös työmarkkinoilla tarveharkinnan poistaminen tulee lisäämään maahanmuuttoa ja moni vastustaa esimerkiksi sitä.

Tämän perusteella näyttäisi siltä, että koko maahanmuuttovastainen kansanosa epäpoliittisena ihmisryhmänä koetaan poliittiseksi vastustajaksi ja, että tästä syystä heiltä voidaan valtiovallan toimesta evätä oikeudet tasa-arvoiseen kohteluun hankkeen työryhmän puitteissa.

Lähde: Sisäministeriö

1 KOMMENTTI

Kirjoita kommentti

Please enter your comment!
Please enter your name here