Poliisin kyberkeskuksen uusi päällikkö muistuttaa: ”Kyberrikollisuus löytää jatkuvasti uusia muotoja, joihin kaikkien tulee varautua”

Lokakuussa vietetään Euroopan kyberturvallisuuskuukautta. Kuukauden aikana järjestettävien tapahtumien ja kampanjoiden avulla halutaan kiinnittää Euroopan laajuisesti huomiota internetin turvalliseen käyttöön ja lisätä yksittäisten internetin käyttäjien ja yritysten tietoisuutta verkkoturvallisuudesta. Keskusrikospoliisi osallistuu kyberturvallisuuskuukauteen julkaisemalla lokakuun ajan tietopaketteja internetin turvallisuuteen liittyen.

– Jokaisen netinkäyttäjän tulee varautua siihen, että verkkoviestintä ei ole aina täysin turvallista. Vaikka kyberrikollisuus on yhä monimuotoisempaa, muutamalla perustoimenpiteellä pääsee hyvään alkuun: huolehdi tietokoneen tietoturvasta, käyttäjätunnuksista ja salasanoista ja mieti mitä tietoja annat itsestäsi internetissä, muistuttaa Poliisin kyberkeskuksen uusi päällikkö, rikostarkastaja Mikko Rauhamaa.

Rauhamaa aloitti 1.9.2019 Poliisin kyberkeskuksen päällikkönä. Rauhamaa tekee ensimmäisen julkisen esiintymisensä uutena päällikkönä 2.–3.10. Helsingin Messukeskuksessa järjestettävillä Cyber Security Nordic -messuilla. Uusi päällikkö tuo poliisinäkökulmaa kyberturvallisuuden ilmiöihin paneelikeskustelussa ”Case Kokemäki – yhden kyberhyökkäyksen anatomia”.

– Kyberrikollisuus on nopeasti kasvava ala, jota on entistä tärkeämpää ennakoida sekä varautua, suojautua ja reagoida siihen, Rauhamaa toteaa.

Rauhamaa itse pitää tärkeänä sitä, että kyberturvallisuuteen liittyviä aiheita pyritään pitämään jatkuvasti yllä julkisuudessa, jotta ihmiset tiedostavat myös kyberturvallisuuteen liittyvät riskit.

– Nostamme kyberturvallisuuteen liittyviä riskejä koko lokakuun ajan esiin muun muassa Keskusrikospoliisin sosiaalisen median kanavissa. Tämänviikkoisilla Cyber Security Nordic -messuilla taas kohtaamme useiden yritysten edustajia, joille tuomme poliisin näkökulmaa kyberturvallisuuteen liittyen, Rauhamaa mainitsee.

Kyberrikostorjunnan tärkeys korostuu tulevina vuosina. Rikollisuus löytää jatkuvasti uusia muotoja, ja kehittyy teknologian mukana.

– Kyberrikollisuus on alati muuttuva ja kehittyvä ala. Kaikki uudet teknologiat mahdollistavat uudenlaisia hyökkäyksiä ja rikoksia, joten varautuminen on ensisijaisen tärkeää – olipa kyseessä sitten yksityishenkilö tai yritys, Rauhamaa muistuttaa.

Poliisin kyberrikostorjuntakeskus perustettiin vuonna 2015 ja on siitä lähtien kasvanut voimakkaasti. Tällä hetkellä keskuksessa on noin 80 työntekijää, jotka edustavat asiantuntemusta kyberrikostorjunnan eri alueilta.

Kyberkeskus palvelee valtakunnallisesti koko poliisihallintoa ja tekee laajaa yhteistyötä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Keskuksen vastuulla on myös seurata teknologian ja verkkorikosilmiöiden kehitystä, kehittää rikosten ehkäisymenetelmiä sekä kouluttaa poliiseja torjumaan kyberrikollisuutta.

Lähde: KRP

2 KOMMENTIT

 1. Poliisi voisi opetella lukemaan, varsinkin otsikoiden kanssa näyttää olevan ymmärtämisvaikeuksia

  Kaikki kiihottamistuomiot kansanryhmää vastaa ovat oikeusmurhia

  Kiihotuksesta kansanryhmää vastaan on säädetty otsikon alla ( rikoslain 11 luvun otsikko):

  ”Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaa”..

  Rikoslaki 11 luku

  Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan

  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001

  Tuota on siten tulkittavat, että vain sellainen kiihotus kansanryhmää vastaan kiihottaminen on rikoslain mukaista kiihottamista, joka täyttää myös ”sotarikoksen taikka rikoksen ihmisyyttä vastaan” määritelmän. Sellaisia ei Suomessa ole tapahtunut, joten kaikki kansanryhmää vastaan kiihottamistuomiot ovat oikeusmurhia. Tuomioistuimet ovat tulkinneet lakia väärin.

  Tulkinnassa on otettava ERITYISESTI huomioon myös perustuslakimyönteinen tulkinta

  Kotimaisten kielten keskus on kertonut otsikoista näin:

  Otsikot ojennukseen

  Otsikoilla on monenlaisia tehtäviä. Otsikon täytyy kertoa lyhyesti, mistä

  tekstissä on kyse ja mikä on tekstin tarkoitus ja näkökulma. Sen täytyy

  myös houkuttaa lukemaan. Otsikoiden avulla lukija saa nopeasti

  yleiskuvan jutusta.

  http://www.kielikello.fi/index.php?mid=2&pid=11&aid=2483

  KKO:2014:7

  17. Rikoslain 3 luvun 1 §:n esitöiden mukaan

  rikosoikeudellinen «laillisuusperiaate» tarkoittaa muun muassa sitä,

  ettei tuomioistuin rangaistussäännöstä soveltaessaan saa mennä lain

  kirjaimen ulkopuolelle eikä täydentää tai korjata lakia

  analogiapäätelmään turvautumalla. Tuomioistuin ei saa poiketa

  lakitekstin yleiskielen mukaisesta tai juridis-teknisestä merkityksestä.

  Lainsäätäjän käyttämät käsitteet, niin kuin myös konkreettisen

  tapauksen ja abstraktin oikeusnormin vastaavuuden toteaminen,

  edellyttävät soveltamistilanteessa lainkäyttäjän tulkintaa.

  Laillisuusperiaatteen tavoitteena on taata oikeusturvan ja ennakoitavan

  laintulkinnan toteutuminen (HE 44/2002 vp s. 29 ja 34).

  http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2014/20140007?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=laillisuusperiaate

  KKO:2004:109

  16
  Lainsäädännössä käytetyt käsitteet on yleensä, ellei niitä erikseen ole
  laissa määritelty, ymmärrettävä siinä merkityksessä, mikä niillä on
  yleisessä kielenkäytössä.

  http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2004/20040109?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=laillisuusperiaate

  Yleiskielen meritykset löytyy sanakirjasta

  Rikoksella ihmisyyttä vastaan tarkoitetaan vain erittäin erittäin vakavia rikoksia.

  Rikos ihmisyyttä vastaan on määritelty mm. Wikipediassa näin:

  Rikos ihmisyyttä vastaan on

  laajamittainen ja järjestelmällinen siviiliväestöön kohdistuva

  hyökkäys, johon liittyy Suomen lain määritelmän mukaan surmaamista, orjuuttamista, ihmiskauppaa, kidutusta, vahingoittamista, väestön tuhoamista, karkottamista tai pakkosiirtoa, kansainvälisen oikeuden vastaista vangitsemista, raiskaamista tai muuta seksuaalista väkivaltaa, pakottamista prostituutioon, raskauteen tai sterilisaatioon, rotuerottelua, tai jonkin ryhmän tai yhteisön vainoa poliittisen mielipiteen, rodun, kansallisuuden, etnisen alkuperän, kulttuurin, uskonnon tai sukupuolen perusteella tai niihin rinnastettavasti.[1] Rikos

  on lisäksi törkeä, jos se kohdistuu suureen joukkoon ihmisiä, tai se

  tehdään erityisen raa’asti, julmasti, nöyryyttävästi,

  suunnitelmallisesti tai järjestelmällisesti.[1]

  Rikos ihmisyyttä vastaan on kansainvälisen oikeuden vastainen vanhentumaton rikos. Käsitteen määritelmä ei ole vakiintunut, ja eri tuomioistuimet ovat käyttäneet käsitteestä hiukan erilaisia määritelmiä.[2]

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Rikos_ihmisyytt%C3%A4_vastaan

  Tulkinnassa

  on otettava huomioon myös perustuslakimyönteinen tulkinta, mikäli asia

  on tulkinnanvarainen, niin tällöin asiaa on tulkittava

  perustuslakimyönteisesti:

  Perustuslakivaliokunnan mietintö 25 ( PeVM 25/1994 ):

  Tuomioistuinten tulee valita perusteltavissa olevista lain

  tulkintavaihtoehdoista sellainen, joka parhaiten edistää perusoikeuksien

  tarkoituksen toteutumista ja joka eliminoi perustuslain kanssa

  ristiriitaisiksi katsottavat vaihtoehdot. Tältä osin voidaan puhua

  perustuslainmukaisesta tai perusoikeusmyönteisestä laintulkinnasta

  https://www.edilex.fi/mt/pevm19940025

 2. Thanks for finally writing about >Poliisin kyberkeskuksen uusi päällikkö muistuttaa: ”Kyberrikollisuus löytää jatkuvasti uusia muotoja, joihin kaikkien tulee varautua” | Nettiuutiset.fi <Liked it!

Kirjoita kommentti

Please enter your comment!
Please enter your name here