Suomi osallistuu EU:n yhteiseen kriisinhallinta- ja hybridiharjoitukseen

Suomi osallistuu Euroopan unionin yhteiseen EU HEX-ML 18 (PACE) -päätöksentekoharjoitukseen, joka järjestetään 5.-23. marraskuuta 2018.

Niin kutsuttu desk top -harjoitus keskittyy päätöksentekoon ja suunnitteluun. Tavoitteena on parantaa EU:n toimintakykyä kriiseihin vastaamisessa erityisesti unionin yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla sekä edistää EU:n kykyä vastata hybridiuhkiin. Harjoitus perustuu kuvitteelliseen tilanteeseen, joka heijastelee nykyajan monitahoista kriisiä.

Harjoitus järjestetään neljättä kertaa, mutta tänä vuonna järjestettävä harjoitus on aiempaa laajempi ja sisältää ensimmäistä kertaa hybridiosuuden. Viimeksi harjoitus järjestettiin vuonna 2016. Harjoitukseen osallistuvat EU:n ulkosuhdehallinto, neuvoston sihteeristö, EU:n komissio, jäsenmaat sekä relevantit muut EU-toimijat.

Suomessa poikkihallinnollisena yhteistyönä toteutettavaan harjoitukseen osallistuvat ulkoministeriön lisäksi puolustusministeriö, pääesikunta, sisäministeriö, Rajavartiolaitos, Poliisihallitus, keskusrikospoliisi, valtioneuvoston kanslia, maa- ja metsätalousministeriö sekä Elintarviketurvallisuusvirasto.

Lähde: Ulkoministeriö

Kirjoita kommentti

Please enter your comment!
Please enter your name here