Tammikuusta lähtien ajokortti ei kelpaa henkilöllisyyden todistamiseen vahvaa sähköistä tunnistusvälinettä haettaessa.

Vuoden 2019 alusta lähtien tarvitset mukaasi passin tai henkilökortin, kun haet uutta vahvaa sähköistä tunnistusvälinettä pankista tai teleyrityksen myymälästä. Kuluttajille tarjottavia vahvoja sähköisiä tunnistusvälineitä ovat pankkien verkkopankkitunnukset, teleyritysten mobiilivarmenteet ja henkilökortin kansalaisvarmenne. 1.1.2019 lähtien ajokortti ei kelpaa henkilöllisyyden todistamiseen vahvaa sähköistä tunnistusvälinettä haettaessa.

Vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetussa laissa säännellään sitä, minkälaiseen tunnistusasiakirjaan perustuen voidaan myöntää sähköisiä tunnistusvälineitä. Vuoden 2019 alusta voimaan tulevan lainmuutoksen johdosta tunnistusvälineitä tarjoavien pankkien ja teleyritysten on edellytettävä, että henkilöllä on esittää voimassa oleva passi tai henkilökortti. Osa pankeista ja teleyrityksistä edellyttää passin tai henkilökortin esittämistä jo nykyisin.

Lisätietoa hyväksyttävistä tunnistusasiakirjoista saat omalta pankiltasi tai teleyritykseltäsi. Muutoksen tavoitteena on lisätä vahvan sähköisen tunnistamisen turvallisuutta. Vahvaa sähköistä tunnistusvälinettä haettaessa hakijan henkilöllisyys voidaan todentaa ajokortin perusteella 31.12.2018 saakka.

Vahvan sähköisen tunnistamisen merkitys on kasvanut sähköisten palvelujen käytön ja niissä käsiteltyjen luottamuksellisten tietojen lisääntymisen myötä. ”Sähköisessä asioinnissa ei enää voida tehdä samanlaista tunnistamista kuin fyysisessä asiakaspalvelutilanteessa. Siksi on tärkeää, että ensimmäisellä kerralla uutta tunnistusvälinettä myönnettäessä voidaan entistä varmemmin todentaa tunnistusvälinettä hakevan henkilöllisyys, ja minimoida riski siitä, että tunnistusväline myönnettäisiin väärälle henkilölle”, sanoo Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen Turvallisuussääntely-ryhmän päällikkö Jukka-Pekka Juutinen.

Tunnistusvälineen sähköisessä haussa ei muutosta.

Vuoden 2019 alusta voimaan tulevalla muutoksella ei ole vaikutusta uuden tunnistusvälineen hakemiseen sähköisesti, vaan muutos koskee ainoastaan uuden vahvan sähköisen tunnistusvälineen hakemista fyysisessä asiointipisteessä. Henkilöllä on jatkossakin mahdollisuus hakea sähköisesti uutta vahvaa sähköistä tunnistusvälinettä, jos hänellä on jo olemassa oleva vahva sähköinen tunnistusväline ja uuden tunnistusvälineen myöntäjä on mahdollistanut tunnistusvälineen hakemisen sähköisesti. Tällöin henkilön tunnistaminen vahvan sähköisen tunnistusvälineen myöntämiseksi perustuu asiakkaalla jo olevaan toiseen vahvaan sähköiseen tunnistusvälineeseen.

Lainsäädännöstä johtuva muutos ei vaikuta ennen 1.1.2019 ajokortin perusteella myönnettyihin tunnistusvälineisiin.

Muutoksella ei ole muutoin vaikutusta ajokortin käytettävyyteen, ja ajokortti käy jatkossakin tuttuun tapaan niin iän kuin henkilöllisyyden todistamisessa monessa arjen asioimistilanteessa.

Lähde: Viestintävirasto

1 KOMMENTTI

Kirjoita kommentti

Please enter your comment!
Please enter your name here