Tutkijat: Oumuamua saattaa olla avaruusluotain

Harvardin yliopistoon kuuluvan Harvard-Smithsonian astrofysiikan keskuksen tutkijat Shmuel Bialy ja Abraham Loeb julkaisivat torstaina parhaillaan aurinkokunnan halki kulkevaa kappaletta koskevan artikkelin jossa he tuovat ilmi mahdollisuuden, että Oumuamuaksi nimetty tähtienvälinen kulkija saattaa olla vieraan sivilisaation matkaan lähettämä avaruusluotain.

Tutkijat perustelevat näkemyksensä sillä, että Oumuamuan liikkumista on vaikeaa selittää satunnaisilla luonnonilmiöillä. Oumuamuan nopeuden on havaittu kiihtyvän sen etääntyessä Auringosta minkä on aikaisemmin arvioitu saattavan johtua Auringon säteilyn kappaleen pinnalla synnyttämistä kaasupurkauksista. Bialyn ja Loebin mukaan kappaleen tulisi kuitenkin tällöin päätyä pyörivään liikkeeseen jollaista ei olla havaittu.

Artikkelissa esitetään uusi teoria jonka mukaan Oumuamuan kiihtyvään vauhtiin tarvittava energia saattaa tulla Auringon säteilystä — ei kuitenkaan sen välillisten seurausten eli pinnan kaasupurkausten vaan säteilyvirran aiheuttaman suoran paineen takia. Tutkijoiden mukaan Oumuamuan ”purjeena” toimii sen pinta, jonka on tällöin oltava hyvin ohut jotta kappaleen purjeen pinta-alan suhde kappaleen massaan pysyy riittävän suurena.

Myös ihmiskunnalla on työn alla vastaavaa tekniikkaa käyttäviä avaruusluotaimia jotka kiihdyttävät lähes valon nopeuteen pelkästään Auringon säteilypaineen avulla.

Bialy ja Loeb pitävät mahdollisena, että Oumuamua saattaa olla jonkin ihmiselle toistaiseksi tuntemattoman sivilisaation rakentama automatisoitu pitkän matkan luotain jonka tehtävänä on saattanut olla esimerkiksi etsiä avaruudesta elämän merkkejä.

Lähteet: Sputnik News, Cornellin yliopiston online-kirjasto

Kirjoita kommentti

Please enter your comment!
Please enter your name here