Vapaakauppa: EU pyrkii perustamaan monenvälisen investointituomioistuimen

Yli 300 kansalaisjärjestöä on aktivoitunut vastustamaan EU:n yritystä luoda monenvälinen investointituomioistuin, joka toteutuessaan antaisi monikansallisille yhtiöille ja sijoittajille mahdollisuuden oikeusteitse ohittaa kansalliset oikeusjärjestelmät ja vaatia valtioilta rajattomia korvauksia mm. totetumattomista voitto-odotuksista. Kyseistä tuomioistuinjärjestelmää ei alistettaisi valtiolliselle oikeuslaitokselle ja silloin evättäisiin mahdollisuus riitauttaa oikeuden päätökset kansallisella tasolla.

Järjestelmää on jo kasvavassa määrin käytetty yritysmaailman toimesta väärin helppona tapana varmistaa usein täysin riskittömille sijoituksille huomattava tuotto kansalaisten tai ympärisön hyvinvoinnin kustannuksella.

Tästä syystä monet kehittyvien maiden hallitukset aina Etelä-Afrikasta Indonesiaan ovat sanoneet irti ISDS:ään nojaavia kauppa- ja investointisopimuksiaan.

Venezuela on yksi niistä valtioista, joka on irrottautunut kyseisen sopimuksen piiristä ja maan mittava taloudellinen ahdinko on hyvä esimerkki maailmalta ISDS:n haitallisuudesta kansallisella tasolla.

 

Lähde: Vapaakauppa

Kirjoita kommentti

Please enter your comment!
Please enter your name here